Laatste oefenavond voor Gerard Groenestein

Brand in een bedrijfspand op de Overmeerseweg… Dat was de melding dinsdagavond 5 december die op de piepers verscheen. Voor brandweerman Gerard Groenestein een bekend adres…Namelijk zijn eigen bedrijf.

Dit was het begin van zijn laatste oefenavond bij onze post en tevens zijn laatste week als actief Brandweerman.

Tijdens werkzaamheden aan een kachel was brand ontstaan. Door de hoeveelheid rook konden, de 2 nog in het pand aanwezige mensen, niet zelfstandig naar buiten komen. De twee ploegen moesten de brand blussen en de slachtoffers naar buiten brengen.

Deze oefenavond was niet voor niks bij zijn eigen bedrijf. 20 jaar geleden had de toenmalige oefenstaf ook een oefening uitgezet in zijn bedrijf. Dit was toen het moment om zich zelf ook aan te melden bij de brandweer. De jaren die volgde heeft hij verschillende functies gehad zoals: Manschap, Duiker, Duikploegleider, Chauffeur/pompbediende, schipper en First Responder.

Comments are closed.