Samen brandveilig: Brandblusser

Rook bevat vaak giftige gassen en het inademen van rook is dus levensgevaarlijk. Blus alleen zolang u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Breng, ook bij een klein brandje, eerst uw huisgenoten in veiligheid en waarschuw altijd de brandweer (112). U weet immers vooraf niet of de brand controleerbaar blijft. Hieronder staat hoe u het beste een brandblusser kunt gebruiken.banner_05_brandblussers

Draagbare brandblussers

Er zijn verschillende soorten draagbare brandblussers te koop. De inhoud varieert en is mede afhankelijk van de grootte van de blusser (gemiddeld ca. 15 seconden blusstof als deze ineens wordt leeggespoten)

 • Een waterblusser is geschikt voor bijna alle branden (geen elektriciteitsbrand en vlam in de pan).
 • Een schuimblusser is geschikt voor alle woningbranden. Deze veroorzaakt bij het blussen nauwelijks verdere schade. Met een schuimblusser kunt u kleine woningbranden van vaste stoffen en vloeistoffen prima blussen. Schuimblussers zijn ook uitstekend voor caravan en zomerhuisje. De inhoud moet minimaal twee kilo zijn.
 • Ook een poederblusser is geschikt voor alle woningbranden. Poederblussers zijn ook uitstekend voor auto, caravan, zomerhuisje en boot. Ook hier is een minimuminhoud van twee kilo het beste. Om verdere schade na het blussen te voorkomen, moet het poeder dat blijft liggen met een (industriële) stofzuiger worden verwijderd. Gebruik hier geen water bij.
  Let ook op met het blussen van vetten en oliën. Spuit hierbij niet direct in het brandende materiaal. U loopt hiermee namelijk kans op brandwonden door opspattend materiaal.
 • Een kooldioxideblusser (CO2), ten slotte, is vooral geschikt voor elektriciteitsbranden.

Let bij het kopen van een brandblusser op het volgende

 • Hij moet voorzien zijn van het keurmerk van het Ministerie van BZK.
 • Koop geen toestel met een inhoud van minder dan twee kilo.
 • Heeft u een brandblusser nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over welk type blusser u nodig hebt, laat u dan uitvoerig voorlichten bij een erkende leverancier van brandblusmiddelen. De leveranciers van kleine blusmiddelen vindt u in het telefoonboek of de Gouden Gids, onder de term ‘Brandbeveiliging’.

Gebruik en onderhoud uw brandblusser goed

 • Zorg dat de brandblusser zichtbaar en goed bereikbaar is.
 • Zorg dat de brandblusser goed werkt, door hem regelmatig te laten controleren.
  Spreek dit af met de leverancier.
 • Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en laat dit ook uw huisgenoten doen. Herhaal het regelmatig, zodat u altijd weet hoe u het apparaat moet bedienen.
 • Blus bij een vloeistofbrand met stoten, om het wegblazen van de brandende vloeistof te voorkomen. De wijze van aanpak is natuurlijk mede afhankelijk van de blusstof.
 • Laat na gebruik de blusser direct hervullen, ook al is hij niet helemaal leeg.
 • Informeer bij de leverancier naar de mogelijkheden voor een blusinstructie.