Samen brandveilig: Veilig stoken

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie, dan komen er onverbrande roetdeeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag.

Het is daarom belangrijk uw schoorsteen regelmatig te laten vegen!

banner_07_veilig-stoken

Schoorsteenbrand! En nu?

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in uw huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Blus nooit met water!

Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. Doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.
Pas op voor koolmonoxidevergiftiging.

Uw schoorsteen kan verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. U loopt dan het risico van een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De betere schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert deze op loszittende delen en scheuren.

Tips

 • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/ schoorsteen.
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
 • Het beste is om de schoorsteen rond mei te laten controleren op nesten. Rond oktober is het ook goed om ook de haard te controleren (voor de winter).
 • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren/ lekkage.

Welke schoorsteenveger kiest u?

We raden u aan een bedrijf in te schakelen dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Dan weet u zeker dat u een gediplomeerde schoorsteenveger heeft met een aansprakelijkheidsverzekering

Voorkomen is beter dan genezen

Bij het stoken met hout, kolen of olie ontstaan er onverbrande deeltjes. Deze onverbrande deeltjes komen via uw kachel of open haard in het rookkanaal terecht. Hier hechten deze deeltjes zich aan de wand en vormen daarbij een teerachtige, zeer brandbare laag. Deze deeltjes ontstaan door een onvolledige verbranding. Een volledige verbranding is bij haarden op hout, kolen of olie niet haalbaar, maar u kunt de hoeveelheid aanslag wel beperken. Lees onderstaande tips voor meer informatie.

 1. Gebruik een droge en schone brandstof 
  Nat hout zorgt voor  meer roetdeeltjes en dus meer vervuiling. De droogtijd hangt af van de gebruikte houtsoort. Zo is voor populieren een jaar aanbevolen, maar geldt voor hout van eiken een droogtijd van zo’n twee-en-een-half jaar. Spaanplaat, geschilderd hout, plastic, briketten en steenkool veroorzaken veel roetvorming en zijn dus slecht. Loofhout is beter dan naaldhout in verband met de hoeveelheid hars in deze producten.
 2. Goed stoken: Zwitserse methode
  Bij een koude schoorsteen slaat het roet neer op de wanden. Daarnaast ontstaan er op traditionele manieren vooral bij het aansteken van de kachel veel rookgassen en roet die zich afzetten in uw schoorsteenkanaal. Daarom wordt aanbevolen om uw schoorsteen volgens de Zwitserse methode aan te steken. De Zwitserse methode wordt ook wel het ‘omgekeerde stoken’ genoemd. De methode zorgt ervoor dat het vuur van bovenaf begint te branden, waardoor de hoeveelheid rookgassen tot een minimum wordt beperkt. Door de Zwitserse methoden ontstaat er betere trek en wordt er minder roet afgezet in het rookkanaal. Bekijk in het filmpje onderaan deze pagina hoe u de Zwitserse methode toepast. Stem daarnaast de hoeveelheid brandstof af op de grootte van uw kachel of haard en de temperatuur die u wilt bereiken. Vul liever regelmatig bij met kleiner hout dan direct enorme blokken te gebruiken.
 3. Laat uw schoorsteen regelmatig vegen
  Het laten vegen van uw rookkanaal is van essentieel belang. Naast dat roet zich afzet tegen de wand van het rookkanaal, kunnen er ook andere verstoppingen optreden. Zo kan een vogelnestje er de oorzaak van zijn dat rook en roet achterblijft in uw kanaal en temperaturen stevig oplopen. Het is aanbevolen om uw schoorsteen minimaal één keer per jaar te laten vegen. Gebruikt u de schoorsteen veel, dan is het aanbevolen om minimaal twee keer per jaar een schoorsteenveger te laten komen. Het is aanbevolen om het vegen door erkende en gekwalificeerde schoorsteenvegers te laten doen. Goede schoorsteenvegers vindt u via de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Veel verzekeraars keren dan ook niet uit als u uw schoorsteen niet heeft laten vegen en onderhouden.

Uitslaande schoorsteenbrand