Samen brandveilig: Veiligheid op de boot

Een brand is altijd gevaarlijk. Op een boot kunt u ook nog eens moeilijk vluchten. Zorg dus voor voldoende veiligheid aan boord

Tips voor veiligheid aan boord

 • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
 • Houd de vluchtwegen vrij.
 • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
 • Zorg dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
 • Als u tankt, let er dan op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
 • Berg poetskatoen op in afgesloten blikken.

Brand aan boord?

Neem bij brand aan boord geen enkel risico. De boot is vervangbaar, u niet. Zorg er allereerst voor dat alle opvarenden in veiligheid zijn. Het meest voor de hand liggende blusmiddel aan boord is water. Zorg er dus voor dat u altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt.

Let op!

Gebruik op de boot altijd propaangas.

Gasleiding aan boord

Een gasleiding aan boord moet overal goed zichtbaar zijn en mag niet onder de waterlijn of door motor- en accuruimten lopen. Zo maakt u de kans op een gaslekkage zo klein mogelijk:

 • Gebruik zo weinig mogelijk koppelingen. Maak liever een bocht in de leiding.
 • Gebruik voor aftakkingen een Truma-afsluiterblok. Dat geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkages.
 • Gebruik voor alle verbindingen alleen knelfittingen, en voor zacht koperen pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende uitzettingsruimte.
 • Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer.
 • Zorg dat de leiding goed is gebeugeld.
 • Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een aansluitkraan.
 • Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding.
 • Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding van maximaal een meter.

Zorg voor goede ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen !