Wijkbrandweer Nederhorst den Berg

De Wijkbrandweer is aanwezig in elke plaats binnen de gemeenten van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Hij of zij is het laagdrempelige aanspreekpunt voor de inwoners, die vragen of opmerkingen hebben over brandveilig leven en andere brandweergerelateerde onderwerpen. Daarnaast zoekt de wijkbrandweerman of -vrouw de bewoners actief op. Dat varieert van aanwezig zijn met een kraam op een jaarmarkt of in een buurthuis tot het voorlichting geven op scholen of aan ouderen in een verzorgingshuis.

De wijkbrandweerman of -vrouw neemt deel aan het sociale (veiligheids)netwerk van zijn werkgebied, waarin gemeenten, politie, ambulancedienst en welzijnswerk een rol spelen. Hiermee draagt Brandweer Gooi en Vechtstreek bij aan de sociale veiligheid.

De Wijkbrandweer is niet alleen lijfelijk aanspreekpunt in de wijken, maar is ook bereikbaar via telefoon, e-mail en zijn of haar sociale kanalen. Tijdens hun wekelijkse vragenuur staan zij klaar om alle vragen te beantwoorden over brandveilig leven in en om het huis.

Waarom is het eigenlijk verstandig om een rookmelder op te hangen? En waar hang je die dan op? Hoe doof je een vlam in de pan op de snelste manier? Hoe vind je een veilige weg naar buiten als je brand in huis hebt?

De Wijkbrandweer geeft graag antwoord op al je vragen over brandveiligheid en geeft tips geven om zelf gericht maatregelen te kunnen nemen om brand zoveel mogelijk te voorkomen, te ontdekken en het huis veilig te ontvluchten als er onverhoopt toch een keer brand uitbreekt. 

Speciaal Vragenuur : woensdag van 13.00 – 14.00 uur

Nederhorst den berg

Voor Nederhorst den Berg gaat Nick IJkhout de functie van Wijkbrandweerman invullen. Hij is te volgen op Sociale media: