Beroeps en vrijwillige brandweer

vrijwilligebrandweerKlein deel is beroeps

In Nederland zijn ongeveer 27.000 brandweermannen en –vrouwen actief. Een klein deel hiervan (ca. 4.500) werkt in beroepsdienst, de rest werkt als vrijwilliger. Beroepsbrandweermensen zijn vooral in de grotere steden te vinden.

Geen amateurs

Vrijwilligers zijn beslist geen ‘amateur brandweerlieden’. Hun opleiding is precies hetzelfde als bij beroepsbrandweermensen. Het enige verschil is dat zij geen dagtaak hebben aan hun brandweertaak. Zij hebben een ‘gewone’ baan en kunnen in geval van nood opgeroepen worden.

24-uursdiensten

Veel beroepsbrandwachten werken in 24-uursdiensten. Overdag is er meestal een strak programma van oefenen, sport en werkzaamheden zoals bijvoorbeeld onderhoud van het materieel. Werkzaamheden die elk moment onderbroken kunnen worden door een alarmoproep.

De ploegen koken meestal zelf en eten samen. ’s Avonds doen ze aan sporten, kijken ze tv of studeren ze. Ze slapen ook op de kazerne. Of ze rustig kunnen slapen of een paar keer per nacht hun bed uit moeten, is onvoorspelbaar.

Zware, maar nuttige training

De training die brandweermensen krijgen, komt vaak in het dagelijks leven ook heel goed van pas. Ze leren om te gaan met moderne gereedschappen, gevaarlijke situaties het hoofd te bieden, in teamverband te werken en om in te grijpen waar dat nodig is.

Wat moet je kunnen?

Werken bij de brandweer vraagt veel van je. We stellen dan ook hoge eisen aan een brandweerman of -vrouw. Zo moet je:

  • lang kunnen staan, hard en soepel lopen, kruipen, klimmen, springen, evenwicht bewaren, zware lasten dragen
  • het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding
  • een helm, stofbril, laarzen en een gas- of ademluchttoestel (15 kg!) kunnen dragen
  • in stresssituaties rustig blijven.