Brandweervoertuigen en vaartuigen

Het meest opvallend aan de brandweer zijn de grote rode auto’s, die zich met veel licht en lawaai een weg banen door het verkeer, op weg naar in nood verkerende mensen of dieren. Maar we hebben nog veel meer voertuigen.

Tankautospuiten WO

Op de zogenoemde tankautospuiten bevinden zich de belangrijkste hulpmiddelen voor de brandweer. Zo kunnen ze snel ingezet worden bij brand of ongevallen. Het zijn de werkpaarden van de brandweer. Elke kazerne heeft er ten minste één staan. In zo’n auto rukt een ploeg van zes of zeven brandweermensen uit. Met deze tankautospuiten blussen we branden, redden we mensen en bieden we hulp bij verkeersongevallen of andere noodsituaties.

Autoladder ladderwagen2

Met de autoladders kunnen we mensen van hogere verdiepingen redden bij brand. Ze worden ook gebruikt  om mensen of dieren uit het water of vanaf het ijs te redden. De bemanning van een autoladder bestaat uit twee personen.

Hulpverleningsvoertuigenvoertuigen2

Voor zware verkeersongevallen zijn er ook nog hulpverleningsvoertuigen. Hierin zitten allerlei reddingsmaterialen.

Haakarmbakkenvoertuigen-haakarm1

Omdat de brandweer zoveel verschillende  taken heeft, is het niet praktisch voor elke situatie een complete wagen aan te schaffen. Daarom hebben we zogenoemde haakarmbakken. Dit zijn compleet ingerichte containers die met een haakarm op een vrachtwagen getrokken worden. Zo kan de vrachtwagen de container naar de juiste de plaats brengen. We hebben bijvoorbeeld containers met duikerapparatuur, adembeschermingsapparatuur, meetapparatuur en spullen voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Waterongevallenvoertuig WO

Een waterongevallenvoertuig, ook wel duikwagen genoemd, word ingezet bij ongevallen in het water. Denk daarbij aan auto te water, persoon overboord, dier te water.

 

 

 

Brandweervaartuigen BRV461

Langs de grote rivieren en in gemeenten met veel water, heeft de brandweer ook blusboten. Dit zijn speciale boten met waterspuiten. Hiermee kunnen we een brand aan boord van een ander schip blussen. Of een brand aan de wal die vanaf het water beter bereikbaar is. Ook zijn er boten die speciaal zijn ingericht voor de duikers, of voor het vervoeren van slachtoffers.