Hoe is de brandweer georganiseerd?

De brandweer is een taak van de gemeente. Bijna elke gemeente heeft dan ook een eigen brandweerkorps. De een groter dan de andere: dat hangt af van de omvang van de gemeente. Maar de brandweerkorpsen staan niet op zichzelf. Ze werken veel met elkaar samen.

Samenwerking in de regio

Een regio is een gebied waarin meerdere gemeentes met elkaar samenwerken. De gemeentelijke brandweerkorpsen werken samen in 25 regio’s. Op deze manier kunnen ze bij grote rampen snel over voldoende mensen en middelen beschikken.

Een belangrijke taak van de regio’s is het contact tussen de brandweerkorpsen te onderhouden. Alle brandmeldingen in de regio komen binnen op de alarmcentrale van de regionale brandweer. Zo kunnen snel de juiste korpsen of kazernes worden opgeroepen.

Ook zorgt de regionale brandweer voor de gezamenlijke inkoop en het onderhoud van materieel, voor het opleiden van brandweermensen en voor het organiseren van oefeningen.